W zasadzie nie ma wtedy klopotów z zapewnieniem odpowiedniej izolacyjnosci termicznej

W zasadzie nie ma wtedy kłopotów z zapewnieniem odpowiedniej izolacyjności termicznej (mostki termiczne występują jedynie w miejscach łączników łączących konstrukcję balkonów z budynkiem), nie ma problemu z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym i następuje ujednolicenie rozwiązania ściany zewnętrznej. Niezależną konstrukcję balkonów można rozwiązać na przykład albo wpuszczając płyty balkonowe pomiędzy płyty ścienne, albo zaopatrując płyty balkonowe w odpowiednie żelbetowe łapy umieszczane w niszach płyt ściennych albo wreszcie, wykonując w płytach ściennych odpowiednie wsporniki, na których opierają się płyty balkonowe. Dostawianą konstrukcję balkonów projektuje się w ten sposób, aby zdolna była do przeniesienia obciążeń pionowych. Odpowiednie połączenia z konstrukcją budynku muszą zapewnić jej stateczność i przeniesienie sił poziomych. Łączniki te, zwykle wykonane ze stali zbrojeniowej, łączą z konstrukcją budynku albo p łyty pionowe, albo płyty balkonowe. W przypadku zewnętrznych ścian nośnych, szczególnie gdy są one jednomateriałowe, wytrzymałość ich jest wystarczająca do zamocowania płyt balkonowych. Płyta balkonowa może być zamocowana w ścianie przez docisk ścian wyższych kondygnacji lub stanowić przedłużanie płyty stropowej. W budynkach realizowanych metodą ślizgu płyty balkonowe wykonuje się często na miejscu przeznaczenia. [patrz też: moskitiera lidl, mrówka tomaszów lubelski, mrówka tczew ]

Powiązane tematy z artykułem: moskitiera lidl mrówka tczew mrówka tomaszów lubelski