W razie koniecznosci ich uzycia, materialy te nalezy przesuszyc i podczas wykonywania robót zabezpieczyc przed zawilgoceniem az do ukonczenia pokrycia dachu

W razie konieczności ich użycia, materiały te należy przesuszyć i podczas wykonywania robót zabezpieczyć przed zawilgoceniem aż do ukończenia pokrycia dachu. Nie stosuje się paroizolacji. Rozwiązanie to dopuszcza się jedynie nad pomieszczeniami suchymi o wilgotności do 50%. Betonów lekkich kruszywowych nie należy stosować także do wyrobienia spadków na dachu, gdyż z uwagi na wolne wysychanie zawilgacają izolację termiczną. Jako izolację można stosować kruszywo lekkie bez spoiwa, ubite i przykryte warstwą zaprawy o grubości 2 cm bez paroizolacji. Warstwę zaprawy należy przecinać dylatacjami na pola nie większe niż 4 x 4 m. Izolację ze styropianu stosować można przy dowolnej wilgotności pod warunkiem, że temperatura stropodachu nie przekroczy 80°C. Styropian nie powinien stykać się z substancjami oleistymi lub smołowymi. Styropian przykleja się lepikiem asfaltowym na gorąco. Styropian o ciężarze 15 kG/m3 należy pokrywać warstwą gładzi ce mentowej o grubości 2 cm, dylatowanej na pola nie większe niż 4 x 4 m. [więcej w: całoroczne, , olx ostrowiec ]

Powiązane tematy z artykułem: architektura wernakularna olx ostrowiec temperatura topnienia metali