Spoczniki

Spoczniki. Płyty spocznikowe mogą być wykonane w postaci płyty pełnej, otworowej lub panwiowej. Wybór typu płyty spocznikowej dyktuje technologia wykonywania płyt stropowych. Istotny dla konstrukcji klatki schodowej jest sposób oparcia płyty spocznikowej na ścianach. Najprostszy sposób, oparcie płyty spocznikowej bezpośrednio na ścianach, niesie ze sobą konieczność zaburzenia rytmu ustawiania ścian klatki lub konieczność stosowania ścian o połówkowych wysokościach. Wprowadzenie żelbetowego wspornika wystającego ze ściany, jakkolwiek dające ze względów konstrukcyjnych prawidłowe podparcie spocznika, przy masowej produkcji płyt ściennych jest trudne do wykonania. Wspornik taki może być częściowo schowany w spoczniku. Ominięciem trudności wynikających przy wykonywaniu żelbetowych wsporników jest zastosowanie wspornika stalowego. Stalowy wspornik, w postaci kątownika, przytwierdza się do ściany przed jej montażem, najczęściej spawając do uprzednio wtopionych w ścianę blach stalowych, które powinny być odpowiednio zakotwione, co, z omawianych już względów, nie jest rozwiązaniem właściwym. Lepszym rozwiązaniem jest przymocowanie kątownika śrubami wkręcanymi w nagwintowane tuleje osadzone w ścianie. W przypadku grubych ścian klatki schodowej można pozostawiać w ścianach odpowiednie otwory, w które następnie wprowadza się żelbetowe lub stalowe wsporniki. [patrz też: moskitiera lidl, huśtawka ogrodowa castorama, architektura wernakularna ]

Powiązane tematy z artykułem: architektura wernakularna huśtawka ogrodowa castorama moskitiera lidl