Korpusy maszyn elektrycznych i spawalnic powinny byc w czasie pracy bezwzglednie uziemione

Korpusy maszyn elektrycznych i spawalnic powinny być w czasie pracy bezwzględnie uziemione. Nie wolno zmieniać stanowiska maszyn o napędzie elektrycznym (np. betoniarek, spawarek itp. ) bez uprzedniego odłączenia ich od sieci, zwłaszcza gdy odłączone jest uziemienie. W celu uprzedzenia pracujących o grożącym im niebezpieczeństwie porażenia prądem należy wywieszać w miejscach zagrożonych plakaty ostrzegawcze lub ogradzać te miejsca siatką. Nie wolno robotnikom, oprócz obsługi podnośników i żurawi, przebywać w kabinach obsługi tych urządzeń, jak również, co często się zdarza, jeździć na pomoście wyciągu szybowego lub masztowego. W czasie pracy żurawi wieżowych nie wolno stać pod zawieszonym na baku ciężarem. Trzeba pamiętać, że jednym z warunków zapewniających bezpieczeństwo pracy jest czystość i porządek na stanowiskach roboczych, dostatecznie szerokie i wolne przejścia, usuwanie zbędnych przedmiotów z drogi, o które można zaczepić lub potknąć się w czasie przechodzenia. Należy o tym pamiętać szczególnie przy pracy na większej wysokości i na rusztowaniach, gdzie niejednokrotnie zaprawa rozlana na pomoście była przyczyną poślizgnięcia się i upadku robotnika. W okresie zimowym wszystkie przejścia i drogi komunikacyjne dla robotników powinny być oczyszczone ze śniegu i lodu oraz posypane piaskiem lub popiołem. [patrz też: advantix allegro, pinb piła, papier gładziowy ]

Powiązane tematy z artykułem: advantix allegro papier gładziowy pinb piła