Biegi schodowe

Biegi schodowe. Przy zastosowaniu elementów wielkowymiarowych wyróżnić można trzy zasadnicze koncepcje rozwiązania biegów schodowych. Bieg schodowy stanowić może całość z przynależnymi częściami spocznika przy podparciu usytuowanym na końcach elementu. Możemy też, łącząc jak poprzednio bieg schodowy z płytą spocznikową, przenieść punkt podparcia w okolicę styku biegu schodowego z płytą spoczników. Najczęściej jednak stosuje się rozwiązanie, w którym płyty spocznikowe są wykonane jako niezależne elementy podparte na swym krótszym boku, a dopiero na nich opiera się element biegu. Elementem podpierającym bieg schodowy może też być specjalna belka. Przykład biegu schodowego połączonego z przyporządkowaną częścią spocznika. Biegi schodowe, oparte na płytach spocznikowych, wykonywane są najczęściej jako elementy pełne. Dla zmniejszenia ciężaru można wprowadzić drążone stopnie. Stosowane są też biegi panwiowe spotyka się stos unkowo rzadko. Oparcie biegu na krawędzi płyty (a takie na belce) może być ukształtowane albo jako oparcie poziome co stwarza pewne trudności technologiczne, albo jako oparcia skośne. W tym drugim przypadku kąt pochylenia oparcia, a takie jego wymiary muszą być tak dobrane aby w przypadku wystąpienia dopuszczalnych błędów: usytuowania zbrojenia, wymiarów prefabrykatów i montażu, nie mogło nastąpić spadnięcie biegu (np. przez obrót). Wskazane jest takie powiązanie biegu schodowego ze spocznikiem, aby w razie zniszczenia jednego biegu nie mogło wystąpić postępujące zniszczenie znajdujących się biegów schodowych. [przypisy: kalkulator grzejników, , mrówka turek ]

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator grzejników mrówka turek temperatura topnienia metali