Zastosowanie kopolimeryzacji butadienu

Zastosowanie kopolimeryzacji butadienu z innymi chemicznymi związkami umożliwiło otrzymanie nowych typów Buny o dużej wartości pod względem technicznym. Najważniejszym typem Buny jest oczywiście Buna S: Perbunan, będący kopolimerem butadienu z akrylonitrylem, jest odmianą Buny odporną na działanie olejów. W ostatnich latach jakość produkowanych kauczuków syntetycznych uległa znacznemu polepszeniu, do czego głównie przyczyniło się zastosowanie do produkcji metody polimeryzacji w emulsji. Okazało się, że w każdym wypadku zastosowanie polimeryzacji w masie dawało gorsze produkty. Metody polimeryzacji w emulsji zostały wprowadzone przed ostatnią wojną. Wzrost zainteresowania lateksem naturalnym w latach dwudziestych wywołał zainteresowanie lateksem syntetycznym. Z chwilą rozwoju nauki o emulsjach oraz zdobycia odpowiedniego doświadczenia w tej dziedzinie przy równoczesnym poznaniu lateksu naturalnego, zaistniały warunki umożliwiające zastosowanie polimeryzacji w emulsji na skalę przemysłową. Przystąpiono do polimeryzacji butadienu w emulsji. Według jednego z patentów, syntetyczny lateks otrzymano przez ogrzewanie emulsji butadienu do temperatury 40°C w ciągu trzech dni w obecności nadtlenku wodoru jako katalizatora. Obecną sytuację w produkcji kauczuku syntetycznego można by porównać z przejściem od kauczuku naturalnego zbieranego z dziko rosnących drzew do kauczuku otrzymywanego z nowoczesnych, racjonalnie prowadzonych plantacji. [przypisy: całoroczne , mrówka tarnów godziny otwarcia , ]

Powiązane tematy z artykułem: architektura wernakularna mrówka tarnów godziny otwarcia temperatura topnienia metali