Zasadniczo GR-S nie jest wiec prawdziwym polimerem

Zasadniczo GR-S nie jest więc prawdziwym polimerem. Zagadnienie to przedstawił w tym świetle Kemp i Straitiff . Brak krystalizacji w kauczuku GR -S można wyjaśnić brakiem symetrii w budowie łańcucha polimeru. GR-S nie jest prawdziwym polimerem, gdyż reakcje z ozonem wykazują, że podstawowe cząsteczki styrenu nie są w łańcuchu równomiernie rozmieszczone, lecz zgrupowane w pewnych miejscach. Reakcje z ozonem wykazały również obecność grup winylowych przyczepionych do łańcucha, powstałych przez polimeryzację butadienu . Grupy te, prawdopodobnie nie są w łańcuchu równomiernie rozmieszczone, przy czym powstają mieszane izomery cis i trans. Część łańcucha GR-S, składającą się z trzech cząsteczek podstawowych. W kopolimerze GR-S, zawierającym 24,50/0 styrenu, jedna cząsteczka styrenu łączy się z sześcioma cząsteczkami butadienu. Wydaje się, że na pięć cząsteczek butadienu jedna polimeryzuje w łańcuchu w pozycji . Należy podkreślić, że według wyników uzyskanych na podstawie reakcji kopolimeru GR-S z ozonem podstawowe cząsteczki nie są ułożone w łańcuchu równomiernie, czego należało oczekiwać ze względu na charakter reakcji polimeryzacji. [patrz też: pinb piła , huśtawka ogrodowa castorama , castorama toruń ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama toruń huśtawka ogrodowa castorama pinb piła