Wystarczy stosunkowo niewielka ilosc czasteczek zwiazku dwuwinylowego

Staudinger oraz Heuer wykazali, że w obecności niewielkich ilości dwuwinylobenzenu styren polimeryzuje na nierozpuszczalną żywicę, która odznacza się tym, że pęcznieje w tych rozpuszczalnikach, w których polistyren łatwo się rozpuszcza. Prawdopodobnie przyłączenie się jednej z cząsteczek dwuwinylobenzenu do prostego łańcucha polistyrenu powoduje jego rozgałęzienie; każda gałąź będzie normalnie wzrastać do pewnej długości, po czym znów nastąpi przyłączenie się cząsteczki dwuwinylobenzenu, powodujące powtórne rozgałęzienie. W ten sposób zamiast łańcuchowych. jednowymiarowych cząsteczek polistyrenu otrzymuje się polimery trójwymiarowe, zwane sferycznymi. Wystarczy stosunkowo niewielka ilość cząsteczek związku dwuwinylowego. aby zjawisko to wywołać. Jednym z najważniejszych kopolimerów jest GR-S 60, otrzymywany z butadienu i styrenu z dodatkiem niewielkiej ilości dwuwinylobenzenu. W dziedzinie syntetycznych materiałów elastycznych najbardziej charakterystycznym przykładem tego typu kopolimeryzacji jest kauczuk butylowy. W tym wypadku dodanie niewielkich ilości dwuolefiny (butadienu) powoduje całkowitą zmianę własności ,polimeru, składnika przeważającego – izobutylenu, Dodaje się zaledwie 2% butadienu lub izoprenu, co jednak wystarcza już, aby otrzymany produkt polimeryzacji można było wulkanizować; produkt polimeryzacji z cząsteczką butadienu w pozycjach 1,4. czystego izobutylenu-poliizobutylen – jest w przeciwieństwie do produktu poprzedniego materiałem termoplastycznym, nie podlegającym wulkanizacji. [hasła pokrewne: ,papier gładziowy , krynica morska domki drewniane , mrówka tczew ]

Powiązane tematy z artykułem: krynica morska domki drewniane mrówka tczew papier gładziowy