Stosowanie paroizolacji jest zbedne, jezeli cisnienie pary wodnej w pomieszczeniu pod stropodachem nie przekracza 12 tor

Stosowanie paroizolacji jest zbędne, jeżeli ciśnienie pary wodnej w pomieszczeniu pod stropodachem nie przekracza 12 tor. Przy ciśnieniu pary wodnej 12 :16 tor wystarczy jako paroizolacja jedna warstwa papy, powyżej dwie warstwy. Jako izolację stropodachów pełnych stosować można płyty z wełny mineralnej mało ściśliwe (2-3% pod ciśnieniem 500kG/m2). Dopuszcza się stosowanie płyt z wełny mineralnej, półtwardych (o ściśliwości do 20% pod ciśnieniem 500 kG/m2). Płyty układa się na warstwie konstrukcyjnej bez klejenia i pokrywa warstwą gładzi cementowej o grubości 3 cm. W przypadku obawy przed zawilgoceniem płyt przez wody opadowe (przed wykonaniem pokrycia) można płyty z wełny mineralnej przykryć jedną warstwą papy. Przy ciśnieniu pary wodnej nieprzekraczającym 9 tor i dość szczelnej konstrukcji stropu, stosowanie paro izolacji jest zbędne. Dla większych ciśnień pary stosuje się paroizolację w postaci jednej warstwy papy asfaltowej z obustr onną powłoką, a przy ciśnieniu powyżej 16 tor – z dwu warstw papy. [hasła pokrewne: psb stalowa wola, mrówka tomaszów lubelski, krynica morska domki drewniane ]

Powiązane tematy z artykułem: krynica morska domki drewniane mrówka tomaszów lubelski psb stalowa wola