Powstawanie lancucha kopolimeru

Powstawanie łańcucha kopolimeru. Nad elastomerami przeprowadzono szereg badań w celu ustalenia, w jaki sposób w łańcuchu kopolimeru łączą się ze sobą podstawowe cząsteczki pochodzące z dwóch różnych monomerów; ważne jest czy występują one w pewnej określonej kolejności, czy też ułożenie ich jest przypadkowe. Aleksiejewa przeprowadziła badania nad budową leopolimeru butadienu z akrylonitrylem poddając polimeryzacji w emulsji równo cząsteczkową mieszaninę tych związków w ciągu 116 godzin w temperaturze 600C. Do swych badań zastosowała ona metodę Harriesa; roztwór otrzymanego kopolimeru poddała działaniu ozonu, a następnie nadtlenku wodoru, po czym przeprowadziła analizę otrzymanej mieszaniny kwasów. Okazało się, że połowa produktu utworzona była przez kolejne łączenie się ze sobą cząsteczek butadienu i akrylonitrylu; około jednej trzeciej składało się z cząsteczek, w których cząsteczka butadienu łączyła się z dwoma lub trzema cząsteczkami akrylonitrylu. Przy użyciu tej samej metody Aleksiejewa przeprowadziła również badania nad kopolimerem butadienu or8; z akrylonitrylu; otrzymaną mieszaninę kwasów rozdzielono w postaci ich estrów metylowych. Z mieszaniny tej otrzymano 62% kwasu 2-metylo-butano-l,2,4-trójkarboksylowego oraz 80J0 kwasu bursztynowego. [podobne: całoroczne , mrówka tarnów godziny otwarcia , ]

Powiązane tematy z artykułem: architektura wernakularna mrówka tarnów godziny otwarcia temperatura topnienia metali