Organizacja sluzby bhp na budowach


Organizacja służby bhp na budowach W każdym zjednoczeniu budowlanym jest stanowisko inżyniera bhp, który podlega bezpośrednio naczelnemu inżynierowi 1. Na wszystkich większych budowach za sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiedzialny jest technik bhp podległy bezpośrednio kierownikowi budowy. Do głównych obowiązków służby technicznej bhp na budowach należy: a) stałe czuwanie nad przestrzeganiem ogólnych i szczegółowych przepisów o ochronie pracy, b) szczegółowa i systematyczna kontrola stanu technicznego urządzeń zabezpieczających, c) badanie i analizowanie przyczyn wypadków i chorób zawodowych, d) ustalanie z kierownikami poszczególnych odcinków pracy warunków technicznych bhp na poszczególnych stanowiskach roboczych, e) zaopatrzenie pracowników w odzież specjalną, obuwie specjalne i sprzęt ochrony osobistej , dostosowane do warunków pracy, f) wydawanie pracownikom środków do mycia, g) wydawanie pracownikom zatrudnionym przy pewnych rodzajach pracy (np. gaszeniu wapna) mleka i innych środków odżywczych, h) zaopatrywanie apteczek pierwszej pomocy w odpowiednie środki i medykamenty, i) organizowanie i prowadzenie szkolenia z zakresu bhp dla robotników, j) popularyzowanie zagadnień bhp przez pogadanki, odczyty, pokazy filmowe dla załogi, wywieszanie plakatów, instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach roboczych. [patrz też: kalkulator grzejników, lidl moskitiera, mrówka tarnów godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator grzejników lidl moskitiera mrówka tarnów godziny otwarcia