Ogólne zasady bezpieczenstwa pracy na budowie

Powołanie na podstawie dekretu z dnia 10. XI. 1954 r. o przejęciu przez związki zawodowe zadań w dziedzinie wykonywania ustawo ochronie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprawowaniu inspekcji pracy (D U Nr 52/54, . poz. 260). Każdy członek załogi na budowie jest obowiązany do: a) bezwzględnego przestrzegania podanych mu do wiadomości lub ogłoszonych na afiszu przepisów bhp, b) uczęszczania na szkolenie bhp, c) uświadamiania swych współtowarzyszy, lekceważących przestrzeganie przepisów, o znaczeniu higieny i bezpieczeństwa pracy dla zdrowia obywatela, dobrobytu jego rodziny i interesów państwa. 3. Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy na budowie Przeprowadzona w ciągu ostatnich lat statystyka wypadków na budowach wykazała, że najwięcej ich było: a) przy transporcie wewnętrznym, b) wskutek braku osłon ochronnych przy maszynach budowlanych, c) wskutek porażenia prądem elektrycznym, -d) wskutek upadku ludzi lub przedmiotów z wysokości. [więcej w: kalkulator grzejników, moskitiera na drzwi balkonowe lidl, mrówka turek ]

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator grzejników moskitiera na drzwi balkonowe lidl mrówka turek