Obsluge maszyn nalezy przeprowadzac zarówno podczas pracy, jak i podczas przerw w robocie

Obsługę maszyn należy przeprowadzać zarówno podczas pracy, jak i podczas przerw w robocie. Obsługa maszyny podczas przerw w robocie polega na przestrzeganiu obowiązujących przepisów przechowywania maszyn i ich części, transportowaniu maszyn w sposób zapewniający ich całość, oraz zachowaniu odpowiednich warunków technicznych ustawiania, montażu i rozbiórki maszyn. Obsługa maszyny podczas pracy polega na zachowaniu warunków pracy, przewidzianych w książce maszyny i instrukcjach dotyczących ich stosowania; na obowiązujących przeglądach maszyny przed i po ukończeniu pracy każdej zmiany, na systematycznym umacnianiu połączeń części, na smarowaniu części i usuwaniu drobnych wad. [więcej w: kostrzewa sina rozstawa, olx minsk maz, advantix allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: advantix allegro kostrzewa sina rozstawa olx minsk maz