Nad pomieszczeniami o wilgotnosci nie przekraczajacej 50% w stropodachach pelnych dopuszcza sie stosowanie, jako ocieplenia plyt pilliniowych porowatych

Nad pomieszczeniami o wilgotności nie przekraczającej 50% w stropodachach pełnych dopuszcza się stosowanie, jako ocieplenia płyt pilliniowych porowatych. Płyty ochronić trzeba przed zawilgoceniem układając bezpośrednio na płytach pokrycie papowe płyty trzcinowe i wiórowo-cementowe nie nadają się do stosowania, jako izolacja stropodachów pełnych. Niezależnie od ocieplenia stropodachu, ocieplone być powinny wieńce stropodachu. Przyklejanie styropianu do podłoża nie jest konieczne, jeżeli styropian pokryty jest warstwą zaprawy. Należy jedynie dopasować i skleić styki lepikiem asfaltowym. Ocieplenie wieńca może być umieszczone od zewnątrz budynku lub też pomiędzy wieńcem a gzymsem. Przykład rozwiązania gzymsu w stropie pełnym odwodnionym na zewnątrz. W rozwiązaniu tym wzdłuż krawędzi wprowadzono kanalik odpowietrzający, pozwalający na łatwiejsze wysychanie zarówno piano- jak i żużlobetonu. (To rozwiązanie stropodachu nie jest zgodne z prze dstawionymi uprzednio postulatami. ) Odwodnienie do wnętrza budynku wymaga usytuowania na obwodzie dachu niższej lub wyższej attyki. [hasła pokrewne: castorama toruń godziny otwarcia, architektura wernakularna, renesans architektura ]

Powiązane tematy z artykułem: architektura wernakularna castorama toruń godziny otwarcia renesans architektura