Na mniejszych budowach, gdzie nie ma samodzielnego stanowiska technika bhp, za stan bhp odpowiada bezposrednio kierownik budowy

Niezależnie od działalności inspektorów i techników bhp także kierownicy robót, majstrowie i brygadziści mają obowiązek: a) dopilnowania, aby pracownicy stosowali bezpieczne metody pracy i organizacji pracy, b) przeprowadzania instruktażu wstępnego, zwłaszcza z robotnikami nowoprzybyłymi do pracy, c) sprawowania nadzoru nad stanem technicznym urządzeń, maszyn, narzędzi i przyrządów zabezpieczających, d) nadzoru nad korzystaniem przez pracowników z wydanej im odzieży i sprzętu ochronnego, e) nadzoru nad przestrzeganiem przez zatrudnionych na stanowisku roboczym obowiązujących przepisów i instrukcji bhp. Na mniejszych budowach, gdzie nie ma samodzielnego stanowiska technika bhp, za stan bhp odpowiada bezpośrednio kierownik budowy. Oprócz służby bhp wykonującej swe czynności z ramienia zjednoczeń i budowy działa jeszcze dorywczo na budowach techniczna inspekcja związków zawodowych którą wykonują techniczni inspektorzy pracy powołani przez związki zawodowe. [patrz też: mrówka wadowice godziny otwarcia, kalkulator grzejników, mrówka turek ]

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator grzejników mrówka turek mrówka wadowice godziny otwarcia