Maszyny budowlane i instalacje elektryczne na budowie

Maszyny budowlane i instalacje elektryczne na budowie wymagają fachowej obsługi i stałej kontroli stanu technicznego. W czasie pracy silnika i mechanizmów niedopuszczalne są: zamocowywanie lub jakakolwiek naprawa części maszyn, ich smarowanie i regulacja. Kobiety i mężczyźni noszący długie włosy w czasie obsługiwania maszyn powinni je całkowicie schować pod nakrycie głowy. W podnośnikach i wciągarkach muszą być bezwzględnie przeprowadzane okresowe badania lin w celu ustalenia stopnia ich zużycia. Wszystkie poruszające się części maszyn oraz urządzenia transmisyjne muszą być zabezpieczane osłonami. Szczególnie należy przestrzegać zaopatrywania napędów łańcuchowych i linowych oraz. urządzeń elektrycznych w osłony służące do ochrony robotników przed przypadkowym zetknięciem się z wyłącznikami i przewodami elektrycznymi. [hasła pokrewne: hurtownia tapicerska, namiot magazynowy, wbijanie pali ]

Powiązane tematy z artykułem: hurtownia tapicerska namiot magazynowy wbijanie pali