Krystalizacja GR-S jest niemozliwa

Krystalizacja GR-S jest niemożliwa. Ponieważ podwójne wiązania występujące w podstawowych cząsteczkach otrzymanych z butadienu oraz w grupach winylowych nie są równomiernie ułożone wzdłuż łańcucha, nie mogą one tym samym ułożyć się równomiernie z analogicznymi wiązaniami w łańcuchach sąsiednich. Może to być powodem, że podczas wulkanizacji aktywne atomy siarki tworzą tylko niewielką ilość poprzecznych wiązań pomiędzy poszczególnymi łańcuchami GR-S. W przeciwieństwie do tego, mniej lub więcej idealna symetria w łańcuchach kauczuku naturalnego zwiększa częstotliwość równoległego układania się podwójnych wiązań różnych łańcuchów, wskutek czego wulkanizacja kauczuku naturalnego przebiega lepiej, ilość zaś poprzecznych wiązań, czyli tak zwanych mostków siarkowych pomiędzy łańcuchami jest większa; wiązania te są ułożone bardziej równomiernie. W tych miejscach łańcucha GR-S, w których występują grupy winylowe oraz benzenowe, odległości między przyległymi łańcuchami są znacznie większe niż między łańcuchami kauczuku naturalnego posiadającego tylko krótkie grupy metylowe. Zwiększenie się odległości między łańcuchami GR-S może znacznie zmniejszyć w tych miejscach działanie poprzecznych wiązań siarkowych tworzących się podczas wulkanizacji, a przez to osłabić- w tych miejscach strukturę wulkanizatu. Prawdopodobnie w kauczuku butylowym podobnie jak w kauczuku GR-S cząsteczki izoprenowe również nie są równomiernie ułożone w łańcuchach polimeru. Cheyney oraz Kelly przeprowadzili szereg badań nad stopniem nienasycenia różnych elastomerów. Do badań nad sodowym polimerem butadienu oraz nad kopolimerem butadien-styren i butadien-akrylonitryl zastosowali oni metodę Wijsa. Okazało się, że reakcja przyłączania jodu w wypadku tych materiałów trwała znacznie dłużej niż przy kauczuku naturalnym i wymagała około 24 godzin do jej ukończenia w temperaturze 300C; po ukończeniu reakcji przyłączania jodu polimer butadienu ulega podstawianiu, a kopolimer – cyklizacji. Na podstawie wielkości liczby jodowej w kopolimerze styrenu występuje 4% wiązań poprzecznych, a w polimerze sodowym 10010. [przypisy: papier gładziowy , krynica morska domki drewniane , mrówka tczew ]

Powiązane tematy z artykułem: krynica morska domki drewniane mrówka tczew papier gładziowy